X

Un LIKE contează mult pentru noi

Tudorel Toader organizează încă un concurs pentru șefia DNA. Numele viitorului nominalizat va fi cunoscut după 6 septembrie


Ministerul Justiției organizează în perioada 6 august – 6 septembrie selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcția de procuror șef DNA, potrivit unui comunicat al instituției. Procurorii trebuie să depună un dosar și să susțină un interviu.


Ministerul a făcut acest anunț după ce Tudorel Toader a refuzat vineri să accepte una dintre cele patru candidaturi depuse.


Candidații pot depune cereri de înscriere până la 24 august la Direcția resurse umane din cadrul Ministerului Justiției.


Cererile de participare la selecție trebuie însoțite de următoarele documente: a) dovada îndeplinirii condițiilor de vechime prevăzute de lege; b) declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul se va încadra într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini. Planul și anexele vor fi redactate cu caractere de mărimea 12, font Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri. d) un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; e) minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea, în ultimii 5 ani; f) ultimul raport de evaluare a activității profesionale a procurorului participant la selecţie; g) orice alte înscrisuri relevante.


Procurorii participanţi la selecţie vor susține interviul în perioada 03 – 05.09.2018.


Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

No comments