X

Un LIKE contează mult pentru noi

RĂZBOI TOTAL. Iohannis dă de pământ și cu Legea cercetării propusă de PSD: o trimite la CCR

RĂZBOI TOTAL. Iohannis dă de pământ și cu Legea cercetării propusă de PSD: o trimite la CCR


Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis vineri, 27 iulie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.


Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică vizează modalitățile și condițiile de evaluare în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare – dezvoltare, elaborarea normelor metodologice necesare realizării acestui scop, criteriile de evaluare ale acestora, precum și nivelul minim de finanțare ce trebuie alocat de la bugetul de stat pentru realizarea programului – nucleu de cercetare, dezvoltare și inovare propriu unei unități sau unui institut național acreditat. Considerăm că această lege prezintă neclarități sub aspectul reglementării atât a procedurii, cât și a îndeplinirii criteriilor de evaluare a activităților de cercetare-dezvoltare, fiind de natură să determine un impact negativ asupra acestor activități, ceea ce impune reexaminarea de către Parlament a conținutului normativ al acesteia.


Astfel, articolul unic pct. 2 și pct. 3 din legea supusă reexaminării, prevede eliminarea obligativității certificării activității de cercetare științifică pentru instituțiile de învățământ superior cu grad ridicat de încredere, urmând ca pentru acestea evaluarea instituțională să reprezinte în același timp și certificarea pentru activitatea de cercetare științifică. În opinia noastră, această reglementare este de natură să creeze o diferențiere între activitatea de cercetare derulată în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate și cea derulată în institutele de cercetare – dezvoltare și inovare (INCD), prin crearea unor condiții distincte de evaluare pentru instituții similare. Din această perspectivă, considerăm că acest aspect poate avea un impact negativ asupra activității de cercetare pentru instituțiile de învățământ superior, motiv pentru care se impune reanalizarea acestei soluții legislative.


Art. unic pct. 4 din legea transmisă spre promulgare elimină unele organisme din procesul de elaborare a metodologiei de evaluare a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, precum consiliile consultative la nivel național din domeniul cercetării și dezvoltării, organizațiile profesionale neguvernamentale din domeniu, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, Academia Română și alte academii de ramură. Rezultă astfel că autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare este obligată, potrivit acestei noi reglementări, să consulte doar Colegiul consultativ, a cărui structură, regulament și componență o decide tocmai această autoritate de stat, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Învederăm faptul că această modificare în procesul de elaborare a metodologiei de evaluare a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, fără a fi utilizată expertiza altor organisme în luarea deciziei, poate afecta independența și obiectivitatea procesului de elaborare a metodologiei de evaluare a acestor instituții.


Cu privire la criteriile prevăzute de lege pentru metodologia de evaluare a activităților de cercetare a institutelor respective, noua reglementare, instituită prin art. unic pct. 6 din legea supusă reexaminării, prevede înlocuirea criteriilor referitoare la impactul și eficiența economică a activităților de cercetare – dezvoltare cu aspecte privind realizările în planul inovării și transferului tehnologic. Subliniem că acest lucru este de natură să îngreuneze atingerea obiectivelor Strategiei de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SCDI), care prevede finanțarea institutelor de cercetare-dezvoltare (INCD) în funcție de impactul economic și social al rezultatelor activității lor de cercetare.


Având în vedere aspectele menționate, considerăm că modificările operate prin legea transmisă la promulgare pot fi de natură să afecteze activitatea desfășurată de institutele de cercetare – dezvoltare, institute finanțate în mare parte de la bugetul de stat, ca parte a eforturilor de stimulare a dezvoltării economice.


Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.


 
spanwidth:460px !important

iframemargin:0

!important.fb_edge_comment_widgetdisplay:none !important

No comments