X

Un LIKE contează mult pentru noi

19 aprilie: Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche


Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 19 aprilie.
Sfântul Cuvios Ioan a fost călugăr la Lavra Sfântului Hariton. Denumită și Lavra Veche sau Peștera veche, aceasta era o mănăstire nu departe de Ierusalim, în pustiul Palestinei.
Lavra cea Veche ridicată de Sfântul Hariton a fost la început o peșteră de tâlhari, în care Sfântul Hariton a fost legat de răufăcători. S-a dezlegat prin minune, pentru că tâlharii aceia au murit deodată, bând vin otrăvit de veninul unui șarpe.
După ce s-a dezlegat, a găsit în peșteră mult aur și a construit mai întâi o biserică în aceeași peșteră și a adunat frații, iar după aceea a zidit mănăstirea deasupra peșterii.
Pentru faptul că Sfântul Ioan a viețuit în acea peșteră veche, slujind în biserică, a fost numit și „al peșterii celei vechi”.A trăit din tinerețe aici, iar pentru viața lui îmbunătățită s-a învrednicit a fi hirotonisit preot.
Sfântul Cuvios Ioan s-a retras de timpuriu la mănăstire, iubind liniștea și înfrânarea. Fiind râvnitor împlinirii rânduielilor monastice a fost hirotonit preot și a viețuit cu pace în acea lavră până la sfârșitul vieții.

No comments